نشست تخصصی امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه برگزار گردید

نشست تخصصی امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه (چالش ها و فرصت ها) با حضور محققین موسسه جهاد تحقیقات به همت اندیشکده حکمرانی استان قزوین در روز دوشنبه مورخ 1402/05/16 در سالن بوستان دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار گردید. در این نشست صاحب نظران به بیان دیدگاه های خود پرداختند و جمع بندی نظرات…

ادامه مطلب