جلسه مجمع عادی سالانه موسسه جهاد تحقیقات منتهی به سال مالی ۱۴۰۲ در تاریخ 1403/4/11 در ساختمان موسسه جهاد استقلال برگزار گردید.

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر مقداد همتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال به عنوان رئیس مجمع، آقای مهندس عظیمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد نصر ، آقای دکتر علی اکبر غیرتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد تحقیقات و دیگر اعضای محترم هیئت مدیره موسسه جهاد تحقیقات و نمایندگان موسسه جهاد توسعه به عنوان صاحبان سهام برگزار و پس از تلاوت آیات قرآن کریم و استماع گزارش عملکرد توسط بازرس قانونی و حسابرس محترم، جناب آقای دکتر علی اکبر غیرتی مدیرعامل موسسه جهاد تحقیقات با همراهی آقای مهندس حمیدرضا حبیبی معاون مالی ، اداری و پشتیبانی موسسه جهاد تحقیقات به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و اقدامات کمی و کیفی اتخاذ شده طی سال ۱۴۰۲ پرداخته و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی‌های صورت گرفته کلیات صورت‌های مالی اعم از ترازنامه و صورت سود و زیان مورد تایید اعضا محترم مجمع قرار گرفت.

پیام بگذارید