نشست مشترک موسسه جهاد تحقیقات با محوریت طرح شهید بابایی

نشست مشترک موسسه جهاد تحقیقات با شرکت های موسسه جهاد استقلال در ارتباط با طرح شهید بابایی برگزار گردید.  در این نشست گفتگوها حول محور بررسی چالش‌های مطرح شده از سوی شرکت‌ها و نحوه برگزاری رویداد بود که آقای اکرامیان نیز به عنوان کارگزار طرح شهید بابایی از طرف بنیاد ملی نخبگان به نحوه و…

ادامه مطلب