با توجه به انعقاد قرارداد فی مابین با شرکت تیماس رویان در خصوص تهیه نرم افزار پروسس میکر به جهت بارگزاری اطلاعات شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف کشاورزی ، جلسه مشترکی در تاریخ 1403/02/03 در این خصوص برگزار و مقرر گردید از نرم افزار فوق الذکر نهایتاً طی 10 روز آینده رونمایی گردد.

پیام بگذارید