جلسه هماهنگی با شرکت تیماس رویان درخصوص نرم افزار مدیریت فرایند

با توجه به انعقاد قرارداد فی مابین با شرکت تیماس رویان در خصوص تهیه نرم افزار پروسس میکر به جهت بارگزاری اطلاعات شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف کشاورزی ، جلسه مشترکی در تاریخ 1403/02/03 در این خصوص برگزار و مقرر گردید از نرم افزار فوق الذکر نهایتاً طی 10 روز آینده رونمایی…

ادامه مطلب