اولین کارگاه آموزشی-تحقیقاتی با همکاری موسسه جهاد تحقیقات و دانشگاه تهران

با توجه به اهداف و ماموریت‌های موسسه جهاد تحقیقات و به‌منظور تعامل با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف انتقال تجربیات واحدهای دانش‌بنیان، این موسسه اولین کارگاه آموزشی-تحقیقاتی خود را با همکاری دانشگاه تهران و یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت تغذیه گیاهان در راستای توانمندسازی فعالان حوزه کشاورزی برگزار می نماید. این کارگاه با…

ادامه مطلب