رویداد برترین های دانش بنیان بخش کشاورزی

رویداد برترین های دانش بنیان بخش کشاورزی، روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه 1402 در خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار گردید. این رویداد با حضور و سخنرانی آقای دکتر دهقانی‌فیروزآبادی (معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) و آقای مهندس نیک‌بخت (وزیر محترم جهاد کشاورزی) و نمایندگان موسسسه جهاد تحقیقات آغاز و…

ادامه مطلب