نمایشگاه جامع نهاده‌های کشاورزی

“نمایشگاه جامع نهاده‌های کشاورزی” به عنوان بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور در تاریخ 12 الی 15 دی‌ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار گردید. این نمایشگاه تمامی حوزه‌های کشاورزی شامل نهاده‌ها (سم، کود و بذر)، ماشین آلات، آبیاری و شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی را در برمی‌گیرد.با حضور نماینده موسسه جهاد تحقیقات در نمایشگاه…

ادامه مطلب