جلسه بررسی زمینه‌های همکاری مشترک فی مابین نمایندگاه موسسه جهاد تحقیقات و هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عشایری جاهد در محل آن شرکت برگزار گردید.

پیام بگذارید