تفاهم‌نامه “همکاری‌های علمی، پژوهشی، فناوری و اجرایی” فی‌مابین موسسه جهاد تحقیقات و شهرک نوآوری کشاورزی و امنیت غذایی، در محل موسسه، منعقد گردید. این تفاهم نامه به امضای مدیرعامل محترم موسسه جهاد تحقیقات جناب آقای علی اکبر غیرتی و جناب آقای سردار جلالی نماینده شهرک نوآوری کشاورزی و امنیت غذایی، رسید.

پیام بگذارید