جلسه مشترک فی مابین عضو محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جاهد جناب آقای دکتر علی افروس (رییس دانشگاه آزاد خوزستان) و نمایندگان موسسه جهاد تحقیقات در محل موسسه برگزار گردید.

در این جلسه زمینه های همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین برخی فعالیتهای مشترک در حوزه کشاورزی (بذر، ماشین آلات کشاورزی، تولید و …) پیشنهاد گردید و مقرر شد ضمن بررسی بیشتر طرح های مورد توافق، برنامه ریزی لازم به منظور اجرایی شدن آنها صورت گیرد.

پیام بگذارید