جلسه مشترک با شرکت سرمایه گذاری جاهد

جلسه مشترک فی مابین عضو محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جاهد جناب آقای دکتر علی افروس (رییس دانشگاه آزاد خوزستان) و نمایندگان موسسه جهاد تحقیقات در محل موسسه برگزار گردید. در این جلسه زمینه های همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین برخی فعالیتهای مشترک در حوزه کشاورزی (بذر، ماشین آلات کشاورزی، تولید…

ادامه مطلب