بازدید و برگزاری جلسه در شهرک نوآوری ایران

جلسه مشترک با شرکت زیست پویش سورین در شهرک نوآوری ایران برگزار گردید. این جلسه در تاریخ 16 آبان 1402 با حضور دکتر غیرتی مدیر عامل و مهندس حبیبی مدیر مالی،اداری و پشتیبانی موسسه جهاد تحقیقات در شهرک نوآوری ایران برگزار گردید و زمینه های همکاری های مشترک موسسه جهاد تحقیقات و شرکت زیست پویش…

ادامه مطلب