ششمین دوره نمایشگاه آیفارم تهران در تاریخ 25 الی 28 مهر 1402 در محل نمایشگاه ی شهر آفتاب تهران برگزار گردید. با حضور نماینده موسسه جهاد تحقیقات در نمایشگاه و بازدید از غرفه شرکت های فعال در زمینه های ساخت و تجهیز گلخانه، نهاده (کود، سم و بذر)، سامانه های نوین آبیاری، پهپادها، ادوات باغبانی صنایع وابسته و … ضمن معرفی موسسه جهاد تحقیقات، زمینه های مشترک همکاری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پیام بگذارید