وزیر جهاد کشاورزی ۱۰ برنامه زیر بنایی و دارای اولویت اجرایی این وزارتخانه را اعلام کرد و خواستار اجرای آنها در موعد مقرر و رصد و پایش آنها شد.

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی در جلسه شورای معاونین و سازمان‌های تابعه 10 برنامه  زیربنایی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی را اعلام کرد.

این برنامه ها شامل اجرای کامل رفع تداخل و صدور سند اراضی، کاشت یک میلیارد درخت، مولدسازی، تداوم پایداری بازار مرغ و گوشت قرمز، نهاده‌های کشاورزی، خودکفایی در محصولات راهبردی و افزایش ضریب خودکفایی در تولید سایر محصولات، توسعه کشت گلخانه‌ای، آموزش و ترویج، احیای واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، مدیریت عرضه و تقاضای بازار محصولات کشاورزی است.

پیام بگذارید