جلسه هم اندیشی به منظور پیش برد مجموعه از لحاظ فناوری اطلاعات با حضور جناب آقای حبیبی مدیر اداری، مالی و پشتیبانی مجموعه و مهندس محمودآبادی مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه برگزار گردید.

در این نشست موضوعات مختلف it از جمله به روزرسانی و تغییرات در وب سایت مورد بحث قرار گرفت.

پیام بگذارید