سخنگوی گمرک گفت: واردات نهاده های دامی (ذرت، جو وکنجاله سویا) در ۸ ماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ به لحاظ وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۴۱ درصد افزایش داشته است.

به گزار ش خبرگزاری تسنیم روح الله لطیفی  اظهار کرد: در 8 ماهه سال گذشته 8 میلیون و 586 هزار و 836 تن نهاده دامی به  ارزش دو میلیارد و 244 میلیون و 275 هزار و 352 دلار وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: این میزان در دوره مشابه به 10 میلیون و 286 هزار و 561 تن به ارزش سه میلیارد و 782 میلیون و 897 هزار و 947 دلار رسیده است.

سخنگوی گمرک درباره واردات نهاده های دامی به تفکیک کالایی گفت: در 8 ماهه سالجاری 6 میلیون و 150 هزار و 218 تن ذرت به ارزش دو میلیارد و 114 میلیون و780 هزار و454 دلار وارد کشور شده است که این میزان درمقایسه با واردات ذرت در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 6 درصد کاهش اما از نظر ارزشی 32 درصد افزایش را تجربه کرده است.

لطیفی تصریح کرد: دو دوره مورد نظر در این گزارش دو میلیون و 353 هزار و 993 تن جو به ارزش 685 میلیون و 22 هزار و 846 دلار وارد کشور شده است که این میزان واردات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 87 درصد و به لحاظ ارزشی 123 درصد رشد را تجربه کرده است. 

سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: در 8 ماهه امسال یک میلیون و 782 هزار و 350 تن کنجاله سویا به  ارزش 983 میلیون و 94 هزار و 647 دلار وارد کشور شده است که این میزان واردات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 88 درصد  و از نظر ارزشی  151 درصد رشد را تجربه کرده است.

پیام بگذارید