اعتبارات هزینه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شامل (ردیف های اصلی جداول ۷-۱، ۹ و هدفمندی یارانه ها) ۱۰۴.۸ درصد نسبت به اعتبارات مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارتخانه، عمده دلایل رشد اعتبارات هزینه ای شامل ردیف های اصلی، متفرقه و اختصاصی در لایحه بودجه سال آینده را افزایش اعتبارات یارانه نان و خرید تضمینی گندم، تکمیل طرح ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی از محل فروش اموال و اخذ عوارض از صادرات دام برشمرد.

حسن قاسمی با بیان این که اعتبار جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه سال 1401 مبلغ 100600 میلیارد تومان در ردیف 17 جدول مصارف هدفمندی تبصره (14) لحاظ شده است، افزود: پیش بینی می شود حداقل مبلغ 64 هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم باشد.

وی اظهار داشت: اعتبار نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط در لایحه بودجه سال آینده نیز مبلغ 4 هزار میلیارد تومان در ردیف 18 جدول مصارف هدفمندی تبصره (14) پیشنهاد شده که نسبت به رقم سال گذشته رشد 16 درصدی را نشان می دهد.

قاسمی، اعتبار نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط در قانون بودجه سال 1400 را 3450 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی در مورد اعتبار خرید تضمینی چای نیز تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده مبلغ 300 میلیارد تومان در ردیف 22 جدول مصارف هدفمندی تبصره (14) برای خرید تضمینی چای پیش بینی شده که رشد 50 درصدی  را نسبت به رقم 200 میلیارد تومان اعتبار سال قبل نشان می دهد.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: در لایحه بودجه سال 1401 در بند (2) تبصره (13) مبلغ 3850 میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی پیش بینی شده است.

وی افزود: این رقم نسبت به اعتبار 3320 میلیارد تومان در بودجه سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

قاسمی ادامه داد: اعتبار خرید واکسن و واکسیناسیون دام از محل بودجه عمومی از مبلغ 300 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 به 510 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 افزایش یافته است که رشدی معادل 70 درصدی را نشان می دهد.

وی اذعان داشت: برای نخستین بار در لایحه بودجه سال 1401 از محل ردیف 61-730000 ( اعتبار موضوع ماده 5 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید) 1.1 میلیارد تومان برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (موسسه تحقیقات علوم دامی) پیش بینی شده است.

قاسمی درباره اعتبارات دانه های روغنی نیز تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده مبلغ 162 میلیارد تومان به منظور حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی لحاظ شده که این رقم نسبت به اعتبار 180 میلیارد تومان سال گذشته 10 درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: از این مبلغ، 72 میلیارد تومان آن مربوط به اعتبار هزینه ای و 90 میلیارد تومان اعتبار تملکی است.

پیام بگذارید