شهادت خالصانه ریاست محترم جمهوری و هیات همراه را محضر مبارک رهبر معظم انقلاب و مردم سرافراز ایران اسلامی تسلیت می گوییم

امضاء تفاهم نامه فی مابین موسسه جهاد تحقیقات و موسسه جهاد نصر

تفاهم‌نامه فی‌مابین موسسه جهاد تحقیقات و شهرک نوآوری کشاورزی و امنیت غذایی